kwestia


kwestia
Coś nie ulega, nie podlega kwestii «coś jest pewne, niewątpliwe, nie może być podważone»: Nie ulega kwestii, że postęp mechanizacji, automatyzacji, robotyzacji i – jak to się jeszcze nazywa – powoduje i musi powodować stały spadek zapotrzebowania na siłę roboczą, zaangażowaną w bezpośredniej produkcji. K. T. Toeplitz, Wybór.
Coś jest kwestią czasu zob. czas 2.
Kwestia (jest) otwarta zob. otwarty 1.
Kwestia życia i śmierci zob. życie 10.
Podnieść jakąś kwestię zob. podnieść 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • kwestia — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, lm D. kwestiatii {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zagadnienie, problem, sprawa do rozwiązania : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zasadnicza, poważna, zawiła, paląca kwestia. Kwestia opodatkowania …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kwestia — ż I, DCMs. kwestiatii; lm D. kwestiatii (kwestiatyj) 1. «sprawa wymagająca rozstrzygnięcia, załatwienia; zagadnienie, problem» Kwestia drażliwa, paląca, zawiła, skomplikowana. Kwestia delikatnej natury. Zbadać, wyjaśnić, podjąć jakąś kwestię.… …   Słownik języka polskiego

  • kwestia otwarta — {{/stl 13}}{{stl 7}} sprawa nierozstrzygnięta, w której nie zapadły decyzje : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ustawa podatkowa pozostaje nadal kwestią otwartą. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kwestia [sprawa] życia i śmierci — {{/stl 13}}{{stl 33}} coś, co ma decydujące znaczenie dla czyjegoś losu :{{/stl 33}}{{stl 10}}Ten wyjazd to dla mnie kwestia życia i śmierci. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • być kwestią — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} coś zależy od czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozwiązanie tego problemu jest kwestią finansów. Sukces jest tylko kwestią systematycznej pracy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • być kwestią czasu — {{/stl 13}}{{stl 7}} coś z pewnością stanie się później, na pewno coś zajdzie w bliżej nieokreślonej przyszłości : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zwycięstwo aliantów było kwestią czasu. To tylko kwestia czasu, kiedy się pobiorą. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Ребет, Лев — Ребет, Лев, псевдоним Кил  (родился 3 марта 1912 года в г.Стрый  убит в 1957, в Мюнхене)  публицист и адвокат, деятель ОУН. После окончания гимназии, закончил факультет права Львовского Университета. С 1928 года член организации УВО. С 1934 года… …   Википедия

  • Лев Ребет — Ребет, Лев, псевдоним Кил  (родился 3 марта 1912 года в г.Стрый  убит в 1957, в Мюнхене)  публицист и адвокат, деятель ОУН. После окончания гимназии, закончил факультет права Львовского Университета. С 1928 года член организации УВО. С 1934 года… …   Википедия

  • Ребет — Ребет, Лев Лев Ребет (псевдоним Кил; родился 3 марта 1912 года, г. Стрый  12 октября 1957 года, Мюнхен)  украинский публицист и адвокат еврейского происхождения, деятель ОУН. После окончания гимназии, закончил факультет права Львовского …   Википедия

  • Ребет Лев — Ребет, Лев, псевдоним Кил  (родился 3 марта 1912 года в г.Стрый  убит в 1957, в Мюнхене)  публицист и адвокат, деятель ОУН. После окончания гимназии, закончил факультет права Львовского Университета. С 1928 года член организации УВО. С 1934 года… …   Википедия